Privacy Policy

Privacy Policy

De Europese verordening betreffende de algemene gegevensbescherming (GDPR) is op 25 mei 2018 van kracht geworden. Dit is de perfecte gelegenheid voor de Schréder Group om haar inzet voor het respecteren en beschermen van de persoonlijke informatie die wij over u verwerken in de loop van onze bedrijfsactiviteiten te bevestigen. Schréder heeft uw privacy altijd zeer serieus genomen.

Deze Privacy Policy beschrijft wie verantwoordelijk is voor de persoonlijke informatie die u aan ons communiceert, welke persoonlijke informatie wij van u verzamelen, hoe wij dergelijke persoonlijke informatie zullen gebruiken of verwerken, aan wie wij deze kunnen bekendmaken en uw rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

In deze Privacy Policy verwijzen wij naar 'persoonlijke informatie', 'persoonlijke gegevens' of 'gegevens'. Wij gebruiken deze termen om informatie te beschrijven over u en wat u identificeert als een persoon of u identificeerbaar maakt, ongeacht of deze informatie online of via contacten met onze medewerkers wordt verzameld.

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die wij verzamelen?

Voor de toepassing van de wet op de gegevensbescherming, Schréder SA, Rue de Lusambo 67, 1190 Brussel (België) of één van haar dochterondernemingen, in voorkomend geval, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij in het kader van onze bedrijfsactiviteiten verzamelen en gebruiken. Dit komt omdat Schréder SA of haar dochteronderneming het doel bepaalt waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt en de wijze van verwerking. Soms kan Schréder SA of een van haar dochterondernemingen ook de gegevensverwerker zijn, dat wil zeggen wanneer we de persoonlijke gegevens te verwerken namens u en onder uw instructies. Of we nu data controller of data processor zijn, we voldoen altijd aan onze verplichtingen uit hoofde van de GDPR.

 

2. Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Afhankelijk van wie u bent, klant, leverancier of andere zakenpartner, we hebben interactie met u op vele verschillende manieren. Uw persoonlijke gegevens worden meestal rechtstreeks door onze verschillende afdelingen verzameld bij het zakendoen met u (of met het bedrijf dat u vertegenwoordigt), wanneer u vraagt om informatie over onze producten en diensten, wanneer u bestellingen bij ons plaatst, wanneer u producten of diensten aan ons biedt, wanneer we een partnerschap met u willen opzetten, wanneer u onze trainingen of evenementen bijwoont, enz. 
Persoonlijke informatie wordt ook vrijwillig door uzelf gegeven, zoals wanneer u de "contact" functie op onze website gebruikt of anderszins met ons communiceert, zoals via e-mail of via onze Social Media pagina's, wanneer u zich registreert op een van onze platforms, wanneer u onze tentoonstellingen bezoekt, wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrieven, enz.

 

3. Welke persoonlijke informatie verwerken wij over u?

De persoonsgegevens die wij verzamelen bestaan voornamelijk uit :

 • uw naam en achternaam;
 • professionele contactgegevens (titel, telefoon, e-mail adres, bedrijfsadres);
 • log-in details (wanneer u zich registreert op een van onze platforms);
 • het type bedrijf waarvoor u werkt (gemeente, aannemer, architectenbureau, enz.);
 • het soort projecten waarin u geïnteresseerd bent;
 • opmerkingen of audio opname die u op onze platforms plaatst.

Schréder verzamelt ook bepaalde informatie automatisch wanneer u gebruik maakt van onze website, zoals :

 • de IP-adressen en domeinnamen van bezoekers;
 • browser en platformtype;
 • geschiedenis van de bekeken pagina's;
 • uw locatie en andere gebruiksinformatie over uw gebruik van de website.

We verzamelen deze informatie voor websitebeheer doeleinden, zoals het analyseren van deze gegevens voor trends en statistieken. Wij gebruiken deze informatie om de diensten te verbeteren, nieuwe producten te ontwikkelen en producten en diensten aan te bieden die voor u interessant kunnen zijn. Deze gegevens worden ook gebruikt om de inhoud op onze website aan te passen en een betere ervaring aan onze gebruikers te leveren.

We kunnen ook persoonlijke informatie verzamelen van sollicitaties (zoals uw CV, het sollicitatieformulier zelf en de sollicitatiebrief).

Wanneer we e-mails sturen naar onze geregistreerde klanten, kunnen we bijhouden wie de e-mails heeft geopend en wie klikte op één van de hyperlinks. Wij doen dit om de prestaties van onze e-mail campagnes te meten en ons aanbod te verbeteren. U kunt zich uitschrijven van dergelijke communicatie als u deze niet wenst te ontvangen in de toekomst, met behulp van de uitschrijffunctionaliteit in het bericht zelf.

Als u persoonlijke informatie met betrekking tot een derde partij aan ons verstrekt, bevestigt u dat u de toestemming van de derde partij heeft om dergelijke persoonlijke informatie met ons te delen (of een andere wettige basis, zoals het geval kan zijn) en dat u de informatie in dit privacy beleid beschikbaar heeft gemaakt voor de derde partij.

Schréder kan persoonlijke informatie verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • om contracten met u af te sluiten en uit te voeren;
 • om u informatie te sturen die u heeft gevraagd of die voor u interessant kan zijn op basis van uw voorkeuren;
 • om u uit te nodigen voor Schréder trainingen of andere evenementen;
 • om met u te communiceren en te reageren op vragen die u hebt gesteld;
 • voor het activeren en beheren van de online accounts waarvoor u zich hebt geregistreerd;
 • om uw betalingen voor de producten die u hebt gekocht te verwerken;
 • om onze producten en diensten continu te verbeteren;
 • en voor alle andere doeleinden die rechtstreeks verband houden met onze zakelijke relatie, of u nu een klant, een leverancier of een andere zakelijke partner bent.

Telkens wanneer wij persoonlijke gegevens van u verzamelen zullen wij u over het specifieke doel informeren om volledige transparantie te geven over wat wij met uw persoonlijke gegevens doen. Volgens het principe van 'beperking van het doel' onder de GDPR, zullen wij uw gegevens niet voor een doel verwerken dat niet verwant is aan het doel waarvoor de gegevens aanvankelijk werden verzameld.

 

5. Rechtsgrondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens

In lijn met de GDPR, zijn de belangrijkste redenen waarom we uw persoonlijke gegevens zullen verwerken:

 • we moeten een contract dat we met u hebben in stand houden (of met het bedrijf dat u vertegenwoordigt EER) of we moeten dat contract opstellen;
 • wij hebben een wettelijke verplichting om de gegevens te verwerken die wij van u hebben verzameld;
 • wij hebben een rechtmatig belang om uw persoonlijke gegevens te verwerken;
 • wij hebben uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming ontvangen.

Wij zullen u elke keer dat wij gegevens over u verzamelen informeren over deze rechtmatige grondslag.
 

 

6. Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan andere Schréder bedrijven om het contract dat wij met u hebben gesloten uit te voeren of om informatie of documentatie te verzamelen die u van ons hebt aangevraagd. Wij kunnen uw informatie ook delen met dienstverleners, aannemers en onderaannemers die ons bedrijf ondersteunen om ons te helpen de beste producten en diensten te leveren, evenementen te organiseren, enz. We kunnen bijvoorbeeld een serviceprovider gebruiken om betalingsgegevens te verwerken, rapportages te leveren of software van derden gebruiken om ons CRM-systeem te beheren. Wanneer we externe service providers gebruiken, bieden we beperkte toegang tot uw gegevens, zodat deze serviceprovider de taken namens ons kan uitvoeren. Het is deze dienstverleners verboden om uw persoonsgegevens te gebruiken voor enig doel anders dan om deze bijstand te verlenen en zijn contractueel verplicht om persoonlijke informatie bekendgemaakt door Schréder te beschermen en om te voldoen aan de algemene privacy beginselen die in deze Privacy Policy worden beschreven.

Schréder behoudt zich ook het recht voor om persoonlijke informatie openbaar te maken en/of over te dragen aan een derde partij, indien Schréder redenen heeft om aan te nemen dat het bekendmaken van persoonlijke informatie noodzakelijk is om te identificeren, contact op te nemen of juridische stappen te ondernemen tegen iemand die de oorzaak kan zijn van schade aan of interferentie met (opzettelijk of onbedoeld) onze rechten of eigendom. Daarnaast kan Schréder persoonsgegevens bekendmaken in reactie op een gerechtelijk bevel of wanneer wij te goeder trouw geloven dat een wet, regelgeving, het vereist-of ons machtigt om dit te doen-of om te reageren op een noodsituatie.

Als u ervoor kiest om Schréder niet te voorzien van uw persoonlijke gegevens, is het nog steeds mogelijk het meeste van de inhoud van de Schréder website te bezoeken. Echter, kan het mogelijk zijn dat u geen toegang krijgt tot bepaalde opties, aanbiedingen en services en u geen gebruik kunt maken van bepaalde Schréder-voordelen.

 

7. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van de aard van de gegevens, de context en het doel van de verwerking, alsmede het risico van impact op de privacy van natuurlijke personen, verbindt Schréder zich ertoe alle technische en organisatorische maatregelen te nemen om de juiste beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging of beschadiging.

8. Uw rechten

U heeft een hele reeks rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken. 
U hebt het recht om een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. 
U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn. U hebt het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden worden geschrapt. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke informatie in bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden). 
U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken wanneer wij vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken en u hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit wanneer u denkt dat wij uw persoonlijke informatie niet in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben verwerkt. 
U zult ook worden voorzien van een opt-out mogelijkheid (afmelden) in onze commerciële boodschappen aan u. 

 

9. Hoe lang blijven we uw persoonlijke gegevens bewaren?

Wij houden uw persoonlijke gegevens zo lang als wij ze nodig hebben om onze contractuele of pre-contractuele verplichtingen met u als een (potentiële) klant, leverancier of andere zakelijke partner uit te voeren.

 

10. Amendementen

We zullen deze policy van tijd tot tijd moeten veranderen om ervoor te zorgen dat het up-to-date blijft met de laatste wettelijke vereisten en eventuele wijzigingen in onze privacy management praktijken.
Wanneer we het beleid veranderen, kunnen wij u, indien nodig, op de hoogte brengen over dergelijke wijzigingen. Een kopie van de meest recente versie van dit beleid is altijd beschikbaar op deze pagina.

 

11. Contact

Voor elk recht dat u wilt uitoefenen of voor elke vraag die u zou kunnen hebben over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u een  e-mail sturen.